Çevirce Video  /  Ayisyen  /  

Matt Corby - Problems Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon

14 İzlenme

Matt Corby - Problems Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon
You can take your complications
- Ou ka pran konplikasyon ou yo
And shove it where the sun don't shine
- Epi yo bouke l kote solèy la pa klere
To create something to benefit all humankind
- Pou kreye yon bagay pou benefisye tout limanite
You can curb your conversations, it's counter to the times
- Ou ka kwape konvèsasyon ou, li nan vann san preskripsyon nan fwa yo
You're dampening the fire that fuels every mind
- W ap tranpaj dife a ki konbistib chak tèt ou
Fuels every mind
- Konbistib chak lide

Don't be so complacent
- Pa yo dwe tèlman satisfè
When you're passing out the fruit from the vine
- Lè w ap pase soti fwi a soti nan pye rezen an
You take advantage of those who can't reach up that high
- Ou pran avantaj de moun ki pa ka rive jwenn leve kanpe sa anwo nan syèl la
Don't take out your frustrations on those in your line
- Pa pran fristrasyon ou sou moun ki nan liy ou
It's regrettable you've turned your service into a crime
- Li nan regrèbl ou te tounen sèvis ou nan yon krim

Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen?
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive?
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud
Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen?
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive?
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud

Future generations have too many wrongs to get right
- Jenerasyon kap vini yo gen twòp sa ki mal yo ka resevwa dwa
It's resting on how many will take up the fight
- Li nan repoze sou konbyen ap pran moute batay la
Yeah, that's the situation they run down the chain
- Yeah, se sitiyasyon an yo kouri desann chèn nan
I'm wondering if we'll ever be back here again
- Mwen mande si nou pral janm tounen isit la ankò

Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen?
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive?
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud
Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen?
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive?
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud

Our miseducation has taught us to close our eyes
- Te miseducation nou an te anseye nou yo fèmen je nou
We've neglected every vision of pure insight
- Nou te neglije chak vizyon nan insight pi bon kalite
When you build imagination
- Lè ou bati imajinasyon
You're shifting the frame
- W ap deplase ankadreman an
I'm wondering if we'll ever be back here again
- Mwen mande si nou pral janm tounen isit la ankò

Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen?
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive?
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud
Just take all you can carry
- Jis pran tout sa ou kapab pote
Take all you can hold
- Pran tout sa ou kapab kenbe
What's the worst that can happen? (What's the worst?)
- Ki sa ki nan pi move a ki ka rive? (Ki sa ki nan pi move a?)
You'll find no resolve
- W ap jwenn okenn rezoud
Paylaş:
Kategori
Ayisyen
Etiketler
Matt Corby
Matt Corby - Problems Angle Lyrics & Ayisyen Tradiksyon
https://cevirce.video/watch.php?vid=adf5b2f67
Published
https://cevirce.video/uploads/thumbs/adf5b2f67-1.jpg
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.